wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Producenci
Polecają nas
Opinie o Sklepie BARJAS :
 
Opinie o użytkowniku Lukisara - Barjas.pl
 

 

Polityka prywatnościPolityka prywatności dla firmy F.H.U. "BARJAS" Barbara Jasikowska z siedzibą przy ul. Czajki 23/24, 40-100 Gliwice, NIP 6311391721, REGON 240201913 obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu www.barjas.pl oraz w związku z zawieraniem umów handlowych.

W związku z korzystaniem przez klienta z serwisu www.barjas.pl, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do zawierania i wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji między stronami w związku z realizacją tej umowy. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu www.barjas.pl oraz zawierania umów handlowych z firmą F.H.U. "BARJAS" Barbara Jasikowska.

  1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma F.H.U. "BARJAS" Barbara Jasikowska z siedzibą przy ul. Czajki 23/24, 40-100 Gliwice. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu zawierania umów oraz w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”. (https://barjas.pl/polityka-prywatnosci-pm-14.html)

  2. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do zawierania umów kupna i sprzedaży, oraz wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, w tym udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

2.1. Korzystanie z usług

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z usług firmy F.H.U. "BARJAS" Barbara Jasikowska przetwarzane są przez Administratora:

- w celu sprzedaży produktów i realizacji zamówienia bezpośrednio, drogą e-mailową i telefonicznie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i wyborów produktów przez Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji 2.5. Marketing.

2.2. Umawianie wizyt, sprzedaż usług i szkoleń.

Umawianie wizyt, sprzedaż usług i szkoleń dla klienta wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i wyborów usług, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

2.3. Zawieranie umów handlowych i sprzedaż produktów.

- Przetwarzanie danych osób fizycznych będących klientami Administratora – w celu zawarcia, realizacji, wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji między stronami w związku z realizacją tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- Przetwarzanie danych reprezentantów, pracowników, współpracowników lub zleceniobiorców kontrahentów Administratora – w celu w celu zawarcia, realizacji, wykonywania umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz komunikacji między stronami w związku z realizacją tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- Przetwarzanie danych osób, które dokonały zgłoszenia reklamacyjnego (zgłoszenia produktowego), zapytania o przedstawienie oferty, zapytania związanego z zamówieniem lub zgłosiły sugestie dotyczące produktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://barjas.pl/kontakt-f-1.html – (i) w przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego (zgłoszenia produktowego) z tytułu rękojmi lub gwarancji, w celu wykonania zawartej umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa cywilnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO; (ii) w przypadku zapytania o przedstawienie oferty lub zapytania związanego z realizowanym zamówieniem, w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (iii) w przypadku zgłoszenia sugestii dotyczących produktów, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie/sugestię zawartą w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes jakim jest prawidłowa obsługa klienta.

2.4. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych ze strony www (https://barjas.pl/kontakt-f-1.html). Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony www w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

2.5. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

- kierowaniu e-mailowych i smsowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.

2.6. Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe klientów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do klientów reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).

2.7. Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony www.barjas.pl, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

2.8. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i/lub numer telefonu, Administrator może świadczyć usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

- w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na stronie internetowej Administratora, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.9. Marketing bezpośredni

Dane osobowe klientów mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do nich treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy klient wyraził w tym zakresie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

2.10. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil https://www.facebook.com/barjassklep prowadzony w portalu społecznościowym Facebook, oraz profil https://www.tiktok.com/@barjaspl prowadzony w portalu TikTok. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu firmy, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Messenger Facebook i komunikatora wewnętrznego TikTok. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook i komunikatora wewnętrznego TikTok dotyczą reklamacji.

2.11. Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego stronę www.barjas.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

   1. Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies*:

* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

   1. Cookies „marketingowe”

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza na stronie (https://barjas.pl/kontakt-f-1.html) lub emailem barjaspl@gmail.com

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4.1 Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.

5. Polityka prywatności - dodatkowe objaśnienia

5.1. Dane osobowe przekazywane przez klientów i użytkowników serwisu www w związku ze sprzedażą produktów, o których mowa w niniejszym regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy kupna i sprzedaży, oraz obsługi zamówienia, oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), a także w celach marketingowych, w przypadku gdy klient i Użytkownik zamawia newsletter, o którym mowa w pkt 3 poniżej. Użytkownik nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym:

5.1.2. niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

5.1.3. niewskazanie numeru telefonu uniemożliwia kontakt telefoniczny z klientem aby potwierdzić i doprecyzować zamówienie oraz ustalić ewentualne warunki dostawy.

5.2. Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.

5.3. Informacje handlowe dotyczące Administratora oraz jego kontrahentów będą przesyłane w formie newslettera wyłącznie tym Użytkownikom i klientom, którzy zamówią przesyłanie newslettera. Użytkownik, który zamówił newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres: barjaspl@gmail.com z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.

5.4. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5.5. Po zrealizowanym dla Klienta zamówieniu, Administrator może przetwarzać dane o kliencie, o ile są one niezbędne do rozliczenia zakupu oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z produktów oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z klientem umowy.

5.6. Za zgodą wyrażoną przez klienta Administrator może przetwarzać jego dane po zrealizowanym zakupie, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Administrator może korzystać z danych osobowych klienta po ich uprzedniej anonimizacji, chyba że wyrazi on zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

5.7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.7.1 dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

5.7.2 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

5.8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


Nasz sklep internetowy korzysta również z tzw. plików cookies (ciasteczka).Klient w każdej chwili może wyłączyć
w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych
przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego sklepu.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy jedynie wówczas, gdy klient wyraził na to zgodę. Dotyczy to
w szczególności newslettera wysyłanego na adres e-mail do klienta, jeżeli potwierdzi On wyraźnie akceptację
na otrzymywanie informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty
naszego sklepu.


Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • F.H.U. BARJAS
  Barbara Jasikowska

  NIP: PL631-139-17-21
 • E-mail:barjaspl@gmail.com
 • Telefon604 091 571
 • Godziny działania sklepucodziennie 8,00 - 15,00 informacje: 24h
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu